Letní tábor Majáku se letos bude jmenovat FIRST MARTIANS. Název naznačuje, že by téma tábora mohlo mít něco společného s Marsem. To ale nemůžeme zaručit, může to být úplně jiný příběh, který si ani nedokážete představit. Jako obvykle vám zatím neprozradíme žádné detaily – jisté je jen to, že to bude tábor stejně skvělý a EASY jako vždycky. Pokud budete trpěliví, tak se celou pravdu určitě dozvíte už za pár měsíců, v sobotu 20. července.

A nyní ještě nezbytné detailní informace a organizační pokyny:

Zaměření tábora

Tábor je určen pro mládež od 15 let (tj. pro narozené nejpozději 20. 7. 2004). Účastníkům nabízí týden strávený v přírodě při společných programech. Výuku angličtiny zajišťují rodilí mluvčí ze Spojených států. Také v každém týmu pro celotáborovou hru bude alespoň jeden host z Ameriky.

Výuka bude umožňovat zapojení i velmi pokročilým angličtinářům. Stejně jako loni nebudeme pořádat dopolední sporty, ale nemusíte se bát, pohybu budete mít i tak dostatek.

Tábor pořádá nadační fond Maják, nezisková křesťanská organizace – letos opět společně s klubem středoškolské mládeže Youth Hangout z Poděbrad. Uvědomujeme si, že v oblasti křesťanské víry panuje mnoho nedorozumění a předsudků. Proto bychom v případě vašeho zájmu rádi přispěli k hlubšímu pochopení křesťanství – tak, aby každý dostal šanci o věcech víry samostatně a svobodně přemýšlet.

Důležité informace

Termín konání: sobota 20. 7. – sobota 27. 7. 2019

Místo: Rekreační středisko Naděje u obce Svratouch, Žďárské vrchy

Ubytování: v chatkách nebo v pokojích v hlavní budově

Stravování: čtyřikrát denně (snídaně, oběd, svačina, večeře), stravování začíná obědem v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu

Kontakt pro případné dotazy: majak.camp@gmail.com

Pokud pojedete na kemp se skupinou Youth Hangout z Poděbrad, tak prosím sledujte také informace na stránkách Youth Hangout. Všechny změny a novinky ohledně odjezdu, příjezdu, předkempové a pokempové párty najdete tam. Pokud se vám informace nebudou zdát dostatečné a budete mít další dotazy, tak prosím použijte kontaktní údaje na záložce Youth Hangout – YH Contacts.

Výuka angličtiny

Abychom vás mohli lépe rozdělit do jednotlivých výukových skupin, je v přihlašovacím formuláři položka Úroveň znalosti angličtiny. Můžete vybrat z pěti úrovní, které pokrývají rozsah od začátečníků až po nadprůměrně pokročilé. Ohodnotit se musíte sami podle následujících kritérií, ve vlastním zájmu ve formuláři uveďte vaši skutečnou úroveň:

 • začátečník (účastník s nulovou nebo jen velmi malou znalostí anglického jazyka)
 • mírně pokročilý (zná základní anglická slova, ale nemá dostatečné znalosti anglické gramatiky a při mluvení i psaní dělá mnoho chyb)
 • středně pokročilý (has a good knowledge of English grammar, but still often makes mistakes in speaking and writing)
 • velmi pokročilý (can understand and have a deeper conversation with a native speaker, but still makes mistakes often)
 • expert (can understand and have a deeper fluent conversation with a native speaker with very few mistakes)

Stručná táborová pravidla

Účastníci tábora jsou povinni striktně respektovat tři zákazy, a to po celou dobu trvání tábora:

 1. Zákaz přechovávání a požívání alkoholu
 2. Zákaz přechovávání a požívání drog
 3. Zákaz chování se sexuálním podtextem

Účastníci se také zavazují, že se budou řídit pokyny vedoucích tábora, budou se účastnit táborových aktivit a budou se chovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Porušení kteréhokoli jmenovaného zákazu bude mít za následek vyloučení z tábora a okamžitý odjezd domů na vlastní náklady. Přečtení a souhlas s pravidly je podmínkou registrace.

Po zkušenostech z minulých let jsme rozhodli také o zpřísnění pravidel pro pozdní příjezdy na tábor a předčasné odjezdy. Pokud se budete chtít zúčastnit celého tábora a být zařazeni do týmu, musíte na tábor dorazit nejpozději do nedělního oběda a odjet nejdříve po páteční večeři. Jinak můžete přijet jen na jednodenní návštěvu, bez možnosti noclehu (ideálně po předchozí domluvě).

Způsob registrace a platby

Registrace účastníka se skládá ze dvou kroků, vyplnění registračního formuláře a zaplacení táborového poplatku. Účastník je považován za registrovaného až v okamžiku provedení platby. Vyplnění registračního formuláře bez současného uhrazení platby za tábor nezavazuje vedení tábora, aby danému účastníkovi rezervovalo místo.

Registraci na tábor lze v případě potřeby zrušit do posledního dne před táborem, viz storno podmínky.

Cena za tábor (táborový poplatek) zahrnuje ubytování, stravování, dopravu autobusem, pojištění účastníka. Oproti loňsku jsme byli nuceni cenu mírně zvýšit z důvodu zvýšení nákladů na pronájem střediska.

Zaplacení táborového poplatku

Způsob platby: bankovním převodem (příp. složenkou)

Číslo účtu: 107-9879580237/0100

Variabilní symbol: telefonní číslo účastníka, které uvedete v registračním formuláři

Zpráva pro příjemce: tabor 2019

Částka k úhradě:

 • při platbě do 12. 4. 2019 včetně snížená cena 3300 Kč
 • při platbě do 21. 6. 2019 včetně snížená cena 3500 Kč
 • při pozdější úhradě plná cena 3700 Kč

Rozhodujícím kritériem pro uplatnění slevy je datum zaplacení, nikoliv datum registrace. Uvedení variabilního symbolu a zprávy pro příjemce je nezbytné, abychom poznali, že platba přišla právě od vás.

Storno podmínky

Protože musíme zaplatit většinu objednaných služeb, i když přijede menší než původně přihlášený počet účastníků, stanovili jsme následující podmínky pro storno registrace:

Při zrušení registrace do pátku 21. 6. včetně vracíme celou zaplacenou částku. Pokud svoji registraci zrušíte po 22. 6., můžeme vám vrátit celou zaplacenou částku pouze v případě, že na vaše místo budeme mít náhradníka. V opačném případě vám vrátíme:

 • zaplacenou částku sníženou o 200 Kč při odhlášení v termínu 22. 6. až 5. 7. včetně
 • 75 % zaplacené částky při odhlášení v termínu 6. 7. až 12. 7. včetně
 • 50 % zaplacené částky při odhlášení v termínu 13. 7. až 19. 7. včetně

Při odhlášení v den odjezdu na tábor, tedy 20. 7. 2019, nebo při nenastoupení na tábor bez předchozího oznámení bohužel zaplacenou částku nevracíme. Pokud zjistíte, že nebudete moci přijet, oznamte nám to prosím co nejdříve, ať můžeme situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti.

 

Případné dotazy posílejte na adresu: majak.camp@gmail.com.

Děkujeme za váš zájem a přejeme pohodové dny.

Přihlašovací formulář se zobrazí kliknutím na rámeček pod čarou.


Přihlašovací formulář

Přihlašovací formulář 2019