Informace o ochraně osobních údajů

Správce osobních údajů:
Maják, nadační fond
Dusíkova 5, Brno 638 00
IČ: 65341279

Zákon o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.) je zákon, který upřesňuje zavedení nařízení (EU)
GDPR, zpracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy
Evropské unie. Týká se především Směrnice 2016/680 a Nařízení 2016/679 (též nařízení GDPR).

Co pro nás v Majáku GDPR znamená?

Uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů a dat našich zákazníků a stejně jako dříve bez
nařízení GDPR i nadále Vaše data chráníme. Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s výše
platnými právními předpisy.

Maják, nadační fond po Vás při vyplňování registračního formuláře do kurzu angličtiny požaduje
jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon. U dětí nebo účastníků letního kempu potřebujeme znát
také datum narození a adresu. A dále může jít o provozní údaje (např. číslo bankovního účtu nebo
IČO).

Odesláním registračního formuláře do kurzu angličtiny, emailového nebo písemného dotazu a nebo
přihlášky do letního campu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytně
nutném. Souhlasíte také s uchováním údajů po dobu nezbytně nutnou pro potřeby realizace Vaší
poptávky a pro uchovávání účetních dokladů. Dále souhlasíte s tím, že Vaše e-mailová adresa může
být použita i po skončení našeho vzájemného smluvního vztahu k rozesílání informačního e-mailu
s nabídkou našich služeb nebo novinkách týkajících se předmětu naší činnosti. A nakonec odesláním
registračního formuláře souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje mohou být použity při případném
vymáhání naší pohledávky vůči Vám.

Vaše osobní údaje neposkytujeme do třetí země mimo EU, mezinárodní organizaci a nepředáváme je
ke zpracování ani jiným subjektům. Osobní údaje můžeme zpřístupnit pouze subjektům oprávněným
dle zvláštních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) Poskytnutí souhlasu se
zpracováním osobních údajů nad rámec zákonných důvodů je vždy dobrovolné.

Tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i
částečně emailem na adrese: majak@majak-brno.cz nebo písemně na adresu Majáku. Můžete
uplatnit také další práva v souladu s výše uvedenou legislativou.