Letní tábor Majáku 2023 se bude jmenovat FOUND IN TIME. Podle názvu to vypadá, že na tomto táboře bude čas velmi důležitý. Možná budete cestovat v čase nebo jenom budete muset sledovat čas, abyste stihli večeři 😀. Žádné detaily vám jako obvykle neprozradíme – jisté je jen to, že to bude tábor stejně skvělý a EASY jako vždycky. Pokud budete trpěliví, tak se všechno určitě dozvíte už v první den tábora.

A nyní nezbytné detailní informace a organizační pokyny:

Zaměření tábora

Tábor je určen pro mládež od 15 let (tj. pro narozené nejpozději 23. 7. 2008). Účastníkům nabízí týden strávený v přírodě při společných programech. Výuku angličtiny zajišťují rodilí mluvčí ze Severní Ameriky.

Tábor pořádá nadační fond Maják, nezisková křesťanská organizace, ve spolupráci s organizací Remedy International z Poděbrad. Uvědomujeme si, že v oblasti křesťanské víry panuje mnoho nedorozumění a předsudků. Proto bychom v případě vašeho zájmu rádi přispěli k hlubšímu pochopení křesťanství – tak, aby každý dostal šanci o věcech víry samostatně a svobodně přemýšlet.

Důležité informace

Termín konání: neděle 23. 7. – sobota 29. 7. 2023

Místo: Rekreační středisko Word of Life poblíž Černé Hory, okres Blansko

Ubytování: v chatkách nebo v pokojích v hlavní budově

Stravování: čtyřikrát denně (snídaně, oběd, svačina, večeře)

Kontakt pro případné dotazy: majak.camp@gmail.com

Pokud plánujete jet na kemp se skupinou z Poděbrad a budete mít dotazy ohledně odjezdu, příjezdu apod., tak prosím kontaktujte Pavlínu Glierovou (glierovapavlina@gmail.com nebo 721857085).

On-line registrace už byla uzavřena, ale stále ještě máme volná místa.
Pokud si myslíte, že bez tohoto tábora nemůžete žít, tak zkuste napsat na kontaktní email majak.camp@gmail.com a my vám dáme vědět, zda by ještě bylo možné se tábora zúčastnit.

Aktuální informace pro brněnskou skupinu:
Odjezd: neděle 23. 7., sraz 11:30Maják Brno, Dusíkova 5, Brno-Lesná
Příjezd: sobota 29. 7., cca 10:00 na stejné místo

Aktuální informace pro poděbradskou skupinu:
Odjezd: neděle 23. 7., sraz v 7:40 – v budově vlakového nádraží v Poděbradech
Příjezd: sobota 29. 7., cca 14:00 na stejné místo

Individuální příjezd:
V neděli 23. července do 12:30 hod. do rekreačního střediska Word of Life u Černé Hory (odkaz na mapu). Zaparkujte prosím tak, aby zůstalo dost místa pro příjezd a otáčení autobusu.

Výuka angličtiny

Abychom vás mohli lépe rozdělit do jednotlivých výukových skupin, je v přihlašovacím formuláři položka Úroveň znalosti angličtiny. Můžete vybrat z pěti úrovní, které pokrývají rozsah od začátečníků až po nadprůměrně pokročilé. Ohodnotit se musíte sami podle následujících kritérií, ve vlastním zájmu ve formuláři uveďte vaši skutečnou úroveň:

 • začátečník (účastník s nulovou nebo jen velmi malou znalostí anglického jazyka)
 • mírně pokročilý (zná základní anglická slova, ale nemá dostatečné znalosti anglické gramatiky a při mluvení i psaní dělá mnoho chyb)
 • středně pokročilý (has a good knowledge of English grammar, but still often makes mistakes in speaking and writing)
 • velmi pokročilý (can understand and have a deeper conversation with a native speaker, but still makes mistakes often)
 • expert (can understand and have a deeper fluent conversation with a native speaker with very few mistakes)

Stručná táborová pravidla

Účastníci tábora jsou povinni striktně respektovat tři zákazy, a to po celou dobu trvání tábora:

 1. Zákaz přechovávání a požívání alkoholu
 2. Zákaz přechovávání a požívání drog
 3. Zákaz chování se sexuálním podtextem

Účastníci se také zavazují, že se budou řídit pokyny vedoucích tábora, budou se účastnit táborových aktivit a budou se chovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Porušení kteréhokoli jmenovaného zákazu bude mít za následek vyloučení z tábora a okamžitý odjezd domů na vlastní náklady. Přečtení a souhlas s pravidly je podmínkou registrace.

Způsob registrace a platby

Registrace účastníka se skládá ze dvou kroků, vyplnění přihlašovacího formuláře (viz rámeček na konci stránky) a zaplacení táborového poplatku.
Registraci na tábor lze v případě potřeby zrušit do posledního dne před táborem, viz storno podmínky.

Cena za tábor (táborový poplatek) zahrnuje ubytování, stravování, dopravu autobusem, pojištění účastníka.

Zaplacení táborového poplatku

Způsob platby: bankovním převodem (příp. složenkou)

Číslo účtu: 107-9879580237/0100

Variabilní symbol: telefonní číslo účastníka, které uvedete v registračním formuláři

Zpráva pro příjemce: tabor 2023

Částka k úhradě:

 • při platbě do pátku 23. 6. 2023 včetně snížená cena 4200 Kč
 • při pozdější úhradě plná cena 4500 Kč

Rozhodujícím kritériem pro uplatnění slevy je datum zaplacení, nikoliv datum registrace. Uvedení variabilního symbolu a zprávy pro příjemce je nezbytné, abychom poznali, že platba přišla právě od vás.

Storno podmínky

Protože musíme zaplatit některé objednané služby, i když přijede menší než původně přihlášený počet účastníků, stanovili jsme následující podmínky pro storno registrace:

Při zrušení registrace do pátku 30. 6. včetně vracíme celou zaplacenou částku. Pokud svoji registraci zrušíte po 30. 6., můžeme vám vrátit celou zaplacenou částku pouze v případě, že na vaše místo budeme mít náhradníka. V opačném případě vám vrátíme:

 • při odhlášení v termínu 1. 7. až 14. 7. včetně zaplacenou částku sníženou o 300 Kč
 • při odhlášení v termínu 15. 7. až 22. 7. včetně zaplacenou částku sníženou o 1000 Kč

Při nenastoupení na tábor bez předchozího oznámení bohužel zaplacenou částku nevracíme. Pokud zjistíte, že nebudete moci přijet, oznamte nám to prosím co nejdříve, ať můžeme situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti.

 

Případné dotazy posílejte na adresu: majak.camp@gmail.com.

Děkujeme za váš zájem a přejeme pohodové dny.

Pokud kliknete na rámeček úplně dole, můžete si v předstihu stáhnout soubory formulářů, které budete potřebovat před odjezdem na tábor. Takto si můžete vyřídit např. důležitý formulář Zdravotní způsobilost 15-17 v klidu už teď.


Formuláře pro nástup na tábor

Na níže uvedených odkazech si můžete stáhnout soubory formulářů, bez nichž byste nemohli nastoupit na tábor.

Formuláře pro táborníky / tábornice ve věku 15-17 let

(tj. narozené od 24. 7. 2005 do 23. 7. 2008 včetně)

Zdravotní způsobilost 15-17

Formulář podle vyhlášky 422/2013 Sb. vyplní a potvrdí obvodní (praktický) lékař. Doporučujeme nechat formulář potvrdit v dostatečném předstihu a nečekat až na léto, kdy má řada doktorů dovolenou.

Formulář je platný 2 roky od data vystavení, pokud mezitím nedošlo ke změně zdravotního stavu. Lze jej využít i na jiné akce (např. školu v přírodě), po táboře vám jej rádi vrátíme. Dříve potvrzený formulář lze použít i na našem táboře, pokud je platný nejméně do konce tábora, tj. do 29. 7. 2023.

List účastníka 15-17

Formulář musí vyplnit a podepsat rodič (zákonný zástupce) táborníka těsně před odjezdem na tábor. Důležité je neměnit datum na formuláři, které musí být kvůli potvrzení o bezinfekčnosti stejné jako den nástupu na tábor. Druhá strana formuláře obsahuje souhlas s poskytováním údajů, který je také nutné vyplnit.

Oba formuláře je nutné společně s kartičkou pojištěnce (nestačí kopie) odevzdat při odjezdu na tábor. Vše bude kontrolováno a bez těchto věcí nebude možné na tábor nastoupit.

Formulář pro táborníky / tábornice ve věku 18+

(tj. narozené do 23. 7. 2005 včetně)

List účastníka 18+

Formulář vyplní a podepíše účastník tábora těsně před odjezdem na tábor. Důležité je neměnit datum na formuláři, které musí být kvůli potvrzení o bezinfekčnosti stejné jako den nástupu na tábor. Podepsaný formulář je nutné odevzdat při odjezdu na tábor. Kartičku pojištěnce budete samozřejmě také potřebovat, ale nemusíte ji odevzdávat (stačí ukázat, že ji máte).