English kemp 2023 – přihlašovací formulář

Přihlašovací formulář 2023

Kontaktní údaje


Další údaje


Ještě čtyři otázky

Prosíme o vyplnění těchto čtyř krátkých otázek o vás. Protože některé z vás zatím moc neznáme, pomůže nám to poznat vás ještě před táborem. Neberte otázky příliš vážně, ale ani nevyplňujte nesmysly, prosím.


Prohlášení

Prohlašují, že jsem četl Stručná táborová pravidla (https://majak-brno.cz/english-kemp-2023/#pravidla), souhlasím s jejich dodržováním a jsem si vědom(a) důsledků jejich porušení. Dále souhlasím se zpracováním údajů uvedených v tomto formuláři pro potřeby organizace Letního tábora.
Údaje z formuláře budou zpracovány pouze pro potřeby Letního tábora. Nebudou předávány třetím stranám, s výjimkou seznamu jmen a dat narození, který je vyžadován majitelem rekreačního objektu.